Medlemsmøte torsdag 12. september - Oppsummering

MØTETEMA: ELDRERÅD

Høstsesjonens første møte den 12. september var viet representasjon og arbeid i eldreråd. Mangeårig leder av Halden eldreråd, Per Egil Evensen innledet. Eldrerådet i Halden har 9 medlemmer, 5 er politisk oppnevnt mens fire representerer berørte grupper/foreninger. Eldrerådets møter skal være synkronisert med kommunestyremøtene slik at saker kan bringes opp til kommunestyret, men dette har ikke fungert særlig godt i Halden. Evensen formidlet en betydelig frustrasjon over manglende respons fra administrativ-/politisk ledelse til forslag og utspill fra eldrerådet. Han mente at Halden kunne ha mye å lære av blant annet nabobyene Fredrikstad og Sarpsborg hva angår eldrerådets funksjon og innflytelse.

Svein Håkon Pedersen og Ove Aardal orienterte også om sine erfaringer fra arbeid i eldrerådet. Et gjennomgangstema fra alle tre var særlig de eldstes problemer med den stadig økende bruk og avhengighet av tekniske/digitale hjelpemidler. Mange spørsmål og kommentarer var da også knyttet til denne type problemer. Denne situasjonen utløser et behov for opplæring og støtte som samfunnet må bidra til å løse. Per Egil Evensen viste blant annet til forslaget om å etablere et eldreombud i kommunen. Ove Aardal har også deltatt i forberedende arbeid og møter vedrørende organisering av eldrerådene innen region Viken. Det blir nå utarbeidet nye bestemmelser/regler for blant annet eldrerådenes arbeid. Dette gjelder både kommuner og de nye regionene. Nå etter valget vil der bli valgt/reoppnevnt nye medlemmer til eldrerådene. Det legges opp til opplæring/kursing for eldrerådsmedlemmer og han understreket i den forbindelse betydningen av at dette følges opp i den enkelte kommune.

Svein Håkon Pedersen har vært vår representant i Halden eldreråd i mange år. Han ønsker nå avløsning. Foreningen har derfor vedtatt å foreslå Bjørnar Nyborg som ny representant i eldrerådet.

 

Per Egil Evensen.jpg
Svein Håkon Pedersen.jpg
Ove Aardal.jpg