Medlemsmøte i FSFHLD torsdag 14. november - oppsummering

HA REDAKTØREN PÅ SENIORFORENINGENS MØTE

Halden Arbeiderblad markerte dette året sitt 90 års jubileum. I høstens kommunevalgkamp ble avisens spalter fylt med innlegg og synspunkter for og mot den ene store saken, - Os prosjektet.

Dette var litt av bakgrunnen for Redaktør Hans Petter Kjøges foredrag på medlemsmøtet torsdag 12. november. Foredraget kom veldig mye til å dreie seg om omstilling.

Omstilling så vel på eiersiden som på driftssiden har preget hans 10 år som redaktør.

Fra 47 ansatte og en omsetning på 67 millioner kroner i 2009 til 12 ansatte og en omsetning på 33 mill i 2019.

Overgang fra papir til digitalt. I 2009 var 3 av 47 ansatte på Facebook. I dag er alle ansatte på Facebook. Mindre papir, mer lokalavis. HA var blant de første aviser som gikk over til digitalavis. I dag leveres papiravisen fire dager i uken. Av 7000 abonnenter får 3600 avisen komplett (papir og digitalt) mens 3400 (42%) er rene digitale.

Avisen har gått over til å bli en digital først- redaksjon. Dette har blant annet frigjort ressurser for å kunne levere mer og bedre saker på nett.

Redaktørens foredrag gav selvsagt grunnlag for en rekke kommentarer og spørsmål. Til slutt og ikke minst var det selvsagt Os saken som dominerte.

For de ca 20 medlemmer hadde møtt opp for på høre redaktørens foredrag ble kvelden et spennende og interessant møte med avisens og byens store og små saker sett med Redaktør Kjøges briller.

 
 
 
Hans Petter Kjøge 3.jpg