Sammensetning av styret i fsf.Avd. Vestoppland

  • Gunnar Andreas Hauglien leder
  • Paul Ravlo                      nestleder
  • Tor kjølberg Munkelien     sekretær
  • Roar Struck                     kasserer
  • Johnny  Malterud             styremedlem                   
  • Rune Meier                      varamedlem