Invitasjon til medlemskap i foreningen vår

Forsvarets Seniorforbund avdeling Lillehammer er en avdeling under Forsvarets Seniorforbund (FSF).

FSF er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon, for og av pensjonister, som har til formål å ivareta og fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet. FSF skal ivareta og fremme medlemmenes sosiale og velferdsmessige interesser og styrke Forsvarets stilling i samfunnet.

FSF Lillehammer har i dag 92 medlemmer med bakgrunn fra Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner og personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i samfunnet. Likeledes kan deres ektefeller og samboere være medlemmer.

En viktig del av avdelingens virksomhet er å tilrettelegge medlemsaktiviteter hvor sosial omgang, vennskap og omsorg for hverandre prioriteres.
Vi holder våre ukentlige medlemsmøter og festlige arrangementer som julelunch, handletur til Sverige og turer etter medlemmenes interesser.

FSF-Lillehammer har tatt mål av seg til å bli så attraktiv at flere seniorer ønsker å bli medlemmer. Våre aktiviteter legger opp til å ha det moro og sosialt godt sammen.

Du finner informasjon om forbundet og avdelingen vår på http://forsvaretsseniorforbund.no/

På denne siden finner du også innmeldingsskjema.

Medlemskontingenten er for tiden kr 300,- pr år.

Du kan også kontakte en av oss i styret om du ønsker mer informasjon eller å melde deg inn

Einar Brusveen, einar.brusveen@icloud.com, 926 13 304

Torstein Hedalen, torshed51@gmail.com

Ernst Sagstuen, esagstu@online.no, 951 38 056

Kjetil Brekke, brekkekjetil@gmail.com, 928 01 686

Magne H Gudbrandsen, magnehermann@hotmail.com, 980 33 817

Kopenhagen-Nyhavn.jpg