Årsmøtedokumenter 2019

Årsmøte ble avholdt 13. februar 2019.

Einar Brusveen ble valgt som ny leder. For øvrig informasjon om styret - se Verv.

Fremlagte dokumenter og protokoll fra årsmøtet følger vedlagt denne artikkelen

Dokumenter