Årsmøte i FSF Vesterålen

Årets årsmøte i FSF Vesterålen ble arrangert i møterom på Kystvaktbasen på Sortland Tirsdag 14.mars 2022.

13 stemmeberettigede til stede.

Forbundsleder Jan Erik Thoresen var også til stede denne gang, og han holdt et meget interessant foredrag om pensjon og budsjett. Som takk for frammøte og foredrag fikk han overrakt et krus fra Blåbyen Sortland, med motiv av kunstner Bjørn Elvenes ("blåbyens far").

Ellers vanlige årsmøtesaker, samt kaffe og kaker.

Leder Per-Erik Eriksen gikk av som leder denne gang, etter mange år i styret, men fortsetter som kasserer og sekretær.

Morten N. Jørgensen overtok som ny nestleder, og Trond Einarsen overtok som styremedlem etter Aksel Nygård som gikk av, også etter mange år i styret. Han ble takket av med blomster. 

Tidligere nestleder Bjørn Erik Uthus overtok lederjobben.

Styret for øvrig kan sees under "Verv".

Dokumenter

20230314_192742.jpg