Årsmøte

Dato: 20. februar 2020 18:00 - 20:00

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen mandag 3. februar 2020.