Fra leder

Godt nyttår

Styret i Forsvarets Seniorforbund avd Bjerkvik  håper at alle medlemmene, tross nasjonale Corona restriksjoner, har fått feiret jul og nyttår på en noenlunde tradisjonell måte.

Vi møtte det nye året den 4. januar med skjerpede restriksjoner som skal gjelde til 18. januar.

Dette medførte at vi avlyste vårt første styremøte  i 2021 som var planlagt avholdt 12. januar

Hva som blir vedtatt 18. januar er avgjørende for foreningens aktivitet de nærmeste månedene.

Medlemsmøte i januar kan ble kanselert og kanskje årsmøte i febtuar må utsettes. Imidlertid må styret arbeide med de gjøremål som gjelder kontingent innkreving, årsmelding, regnskap og rapporter.

Vi må også avvente om det kan arrangeres turer og andre utflukter i år.

Det blir ikke noe kaffetreff i regi av foreningen selv om hotellet holder åpent.

Styret vil komme med mer info om aktiviten fremover basert på eventuelle nye Corona restriksjoner.

Mvh

Jan Lundli

Leder FSF avd Bjerkvik

Skilt.jpg