Styremøte Forsvarets seniorforbund avd Kongsvinger

Dato: 15. august 2022

Styremøtet holdes på Forsvarets veteransenter i møterom Normandie