Foredrag og underholdning i Rådhusteateret

Dato: 31. mai 2022

Eldrerådet har gleden av å invitere alle eldre til arrangement i Rådhusteateret 31.mai kl 1200-1400 og håper dette også kan være medlemmer i pensjonistforeningene..Eldreombud Bente Lund Jacobsen holder foredrag etterfulgt av underholdning med Beatles melodier, kaffe og vafler