Kaffetreff 16/8 2023

Dato: 16. august 2023 12:00 - 14:00

Velkommen til kaffetreff på LaPerla. Vi har nå tilbakelagt største delen av sommeren og har sikkert en del å prate om, hvor vi har vært og hva vi har gjort. Vi må fortsatt betale for det vi kjøper.