Forsvarssjefens fagmilitære råd - info ved brigader Lars Huse

Dato: 21. september 2023 19:00 - 20:30

Vi er invitert av Elverum og omegn Forsvarsforening til foredraget om forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR), ved brigader Lars Huse. 
Sted: Auditoriet på Glomdalsmuseet.

Han vil dekke områdene:

- rammefaktorer som påvirker Forsvarets utvikling

- Forsvarets rolle i dag, i fremtidig virksomhet, integrasjon med allierte, totalforsvaret og teknologi

- anbefalinger fra FMR om Forsvarets struktur i grovt med vekt på landmakten

Enkel bevertning.