Kirkeparade kl 1000 og invitasjon til julelunsj på Terningmoen kl 1100

Dato: 16. desember 2019 10:00 - 12:30

Plassmajoren på Terningmoen inviterer til kirkeparade kl 1000 i Elverum kirke for alle avdelinger på Terningmoen og Grindalsmoen, samt Forsvarets pensjonister, veteraner og inviterte gjester.
Musikk ved 3. gardekompani.

Det inviteres til julelunsj i messa på Terningmoen kl 1100 - 1230 for personell fra alle avdelinger på Terningmoen og Grindalsmoen, samt Forsvarets pensjonister, veteraner og inviterte gjester.
For medlemmer av Forsvarets seniorforbund er det påmelding til:
Knut Vold               knut.vold@gmail.com     eller 469 18 481
Dag Axel Stengel   dagstengel@gmail.com  eller 907 51 822
Frist for påmelding er mandag 9. desember kl 1200