Ny leder i Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum

12. april 2018

Ny leder i Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum
Hans Harviken ble på avdelingens årsmøte 20. mars valgt til ny leder.

FSF avd. Elverum gjennomførte sitt årsmøte tirsdag 20. mars. Her ble, ikke helt ukjente, Hans Harviken valgt til ny leder for de kommende to årene. Hans har tidligere i sitt "senior-liv" bl.a. vært leder for Elverum turforening og i en årrekke fast, frivillig, ulønnet løypekjører for turforeningen. Han har også vært engasjert innen idretten.

I tillegg til Hans Harviken, er Roar Solbakken ny i styret. Roar har også vært aktiv i organisasjonslivet og har har erfaring med det å drive med frivillig ulønnet arbeid.
Styresammensetningen for Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum ser da slik ut:
Hans Harviken, leder
Knut Vold, sekretær og nestleder
Dag Axel Stengel, kasserer
Marit Vardeberg, styremedlem
Jan Erik Ottersen, styremedlem
Thor Anders Sognli, leder turkomiteen
Arne Druglimo, styremedlem.

Det nye styret ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med medlemmene i FSF avd. Elverum.

Leder FSF avd. Elverum Hans Harviken.jpg