Arbeidsåret 2014 i FSF-Harstad

 

FSF-Harstad har i perioden 2014 hadd en noe turbulent tid, siden vi på det  ordinære årsmøtet ikke fikk valgt leder til avdelingen.
Det ble derfor stillstand i møteaktiviteten frem til det ble avviklet et ekstraodinært årsmøte i mai 2014. Da ble Eva Mathisen valgt som ny leder og møteaktiviteten gjennopptatt fra september 2014. I mellomtiden valgte 22 medlemmer å forlate avdelingen slik at vi ved årskiftet var 93 medlemmer igjen i avdelingen.

Ref vedlegget nedenfor "Arbeidsåret 2014"

Dokumenter

forstørrelsesglass.jpg