Årsmøte 2024

22. oktober 2023

Ordinært årsmøte i FSF-Harstad ble avholdt 
tirsdag 30. januar 2024 kl 18:00 i Kantina hos
FLA i Storgata 40 Harstad.

Innkalling og saksliste var sendt i posten til
det enkelte medlem ihht vedtektene, og 17
medlemmer fant veien til årsmøtet på 
isblanke veier etter et heidundrende uvær.
Vår leder Hilde ønsket velkommen og vi
mintes våre medlemmer som var gått bort
i perioden med å holde et minutts stillhet.

Nestleder Ulf ble valgt til ordstyrer og han
ledet møtet med stø hånd. Leder leste
opp årsmeldingen og vi er nå 61
medlemmer. Kasserer la frem revidert
regnskap og deretter ble kontingenten for
2024 fastsatt til kr. 400 for hovedmedlem
og satt ned fra kr. 350 til kr. 200 for hustands-
medlemmer. Medlemmer som melder
seg inn i FSF avd. Harstad etter 1.oktober
betaler kr. 100,-. hvorav kr. 50,- går til FSF.

Av andre forslag som styret la frem var
nedsettelse av kaffepengene fra kr. 75,-
pr. kveld til kr- 70,-.
 
 

Valg av styre gav følgende resultat for 2024:

Leder Hilde Brekke - valgt for 1 år
Nestleder Ulf Bergstrøm - valgt for 2 år

Kasserer Randi Nilsen - ikke å valg
Sekretær Lillian Aamot - ikke på valg 
Styremedlem Svein Bj. Verningsen - ikke på valg

1. varamedlem Bille - valgt for 1 år

2. varamedlem  -    valgt for 1 år

Etter årsmøtet ble det servert deilig smørbrød og kaffe.

Du vil finne mer informasjon om årsmøte 2024 
og referat fra tidligere år ved å velge fanen "Om oss" .

Styret