Lysmesse i kapellet på Helgelandsmoen.

Dato: 08. desember 2019 17:00 - 18:00