AKTIVITETSPLAN 2019   FSFRHO  (Oppdatert 04.10.19) For mer info vedr medlemsmøte, klikk på aktivitet.