Julehilsen

Det er nå bare dager til julehøytiden er over oss, med alle de aktiviteter vi er vant til i forbindelse med julen. Med en fortsatt truende korona, vil nok likevel denne julen for de fleste bli helt annerledes enn tidligere.

Julen 2020

Det er nå bare dager til julehøytiden er over oss, med alle de aktiviteter vi er vant til i forbindelse med julen. Med en fortsatt truende korona, vil nok likevel denne julen for de fleste bli helt annerledes enn tidligere.

For noen oppleves julehøytiden annerledes på grunn av savn av en som er nær er gått bort. For andre kan det også være at noe hyggelig har skjedd i nær familie- eller vennekrets. Men for oss alle vil denne julen preges av at det er lagt strenge restriksjoner på hva vi kan og ikke kan gjøre på grunn av koronaen.

Særlig kan det føles besværlig at vi ikke kan samles med familie og venner på samme måte som før og som vi er blitt så godt vant til fra tidligere tider. Det får vi forsone oss med så godt vi kan, og fokusere på at det kommer «lysere tider» på nyåret i dobbelt forstand.

Som dere er kjent med fra tidligere utsendt informasjon, så vi oss nødt til å stoppe det beskjedne tilbudet vi har hatt til våre medlemmer ifm «onsdagstreffene». Vi beklager det, og særlig beklager vi at vi ikke fikk informert dere som møtte til treff første onsdagen etter at vi stengte dette tilbudet.

Vi hadde planer for julebord i tradisjonell form også i år. Ikke minst håpet vi at årets julebord kunne bli et slagst farvel til «koronaåret» 2020, men slik ble det ikke.

Hva vi får til på nyåret, er enda usikkert. Men vi håper å kunne starte våre vanlige aktiviteter, onsdagstreff og medlemsaften, straks koronasituasjonen bedrer seg tilstrekkelig til at myndighetene åpner for å gjenoppta slik virksomhet. Det vil vi komme tilbake til så snart vi kan. Avhengig av når det åpnes opp igjen, vil vi også komme tilbake til dere med tur tilbud, både til Vesle Skaugum og andre steder.

Vi i styret FSF avd Rygge ønsker dere en koronafri God Jul og et Godt Nytt År. Vi ser frem til å se dere alle i 2021!

Nils Tangeland

2020-12-14 Julemotiv.jpg