Årsmøte 2022 SE VEDLAGTE DOKUMENT FRA LEDER

Dato: 26. januar 2022 00:00 - 23:00

Se vedlagte dokument vedrørende gjennomføring av årsmøte for FSFRHO.

Hilsen 

Styret v/Jan Egil Lyng

Vedlegg

Styreklubbe.jpg