Sommerfest

Dato: 21. mai 2021 - 22. mai 2021 18:00 - 00:30

Det forutsettes at regelverket for smittevern tillater slike arrangement.

Nærmere om sted og program senere.