Markering unionsoppløsningen/lunsjmøte

Dato: 03. juni 2020 11:00 -

Markering av minnet om unionsoppløsningen med Sverige 7. juni 1905 ved minnesteinen Hvalsmoen. Etterfølgende lunsjmøte Østre Messe. Styremøte etter møtet.