Lysmesse Helgelandsmoen

Dato: 04. desember 2022 18:00 - 20:00

Lysmessse i kapellet på Helgelandsmoen med etterfølgende bevertning i Hallingmessa. Arr: FSFRHO