Årsmøtet 2023

Årsmøtet ble gjennomført i Kommandantboligen Fredriksten festning 9. februar 2023

 

ÅRSMØTE 2023 

Torsdag 9. februar avviklet foreningen årsmøte for 2023. Ved møtets begynnelse ble tidligere medlem Svein Ivar Hansen som gikk bort 4. desember 2022 minnet med ett minutt stillhet. Årsberetning, regnskap med revisjonsrapport ble gjennomgått og godkjent uten merknader. Valgkomiteen kunne rapportere visse problemer med å finne kandidater til et par ledige plasser. Disse problemene løste seg under møtet og et nytt fulltallig styre ble valgt/gjenvalgt. Dette ledet til flere kommentarer om behovet for rekruttering og fornyelse. Foreningens leder lovet på det nye styrets vegne å prioritere rekrutteringsarbeidet.

Kveldens vertskap Aase og Thor Kielland hadde i pakt med tradisjonen sørget for at Pizza stod på menyen. 

22 deltakere hadde møtt fram på årsmøtet. Blant disse et nytt medlem fra Sarpsborg. Han var heldig nok blant vinnerne i kveldens vinlotteri.

Årsmøtepapirer er vedlagt.

Dokumenter