Medlemsmøte

Dato: 27. august 2020 19:00 - 22:00

Medlemsmøte finner sted på Ullensaker frivilligsentrals lokaler på Jessheim. Program ikke avklart.