Torskeaften

Dato: 19. februar 2020 19:00 -

Styret har bestemt at inngangsavgiften er gratis. Påmelding til sekretær innen fredag 7. februar. Avmeldingsfrist innen 14. februar.