Vi avlyser all møtevirksomhet inntil videre pga Coronapandemien

Coronapandemien gjør at vi avlyser all møtevirksomhet inntil videre. Vi vil følge utviklingen og komme tilbake til når vi kan opprette normal drift igjen. Som følge av dette vil også årsmøtet bli utsatt på ubestemt tid.