Forsvarets seniorforbund

Forsvarets seniorforbund ble etablert i 1983. Forbundet er landsdekkende og har 39 avdelinger og en samlet medlemsmasse på ca 6100. Forbundet har ca 100 enkeltmedlemmer som er direkte tilsluttet FSF sentralt. 

Forsvarets seniorforbund (FSF) er organisert med 39 avdelinger på landsbasis. Forbundets høyeste myndighet er Landsmøtet som holdes annet hvert år.
Mellom landsmøtene er det Landsstyret som har den høyeste myndighet.

Forbundets daglige ledelse består av leder, nestleder, forbundssekretær, organisasjonssekretær og kasserer. Alle velges på Landsmøtet og er medlemmer i Landsstyret. 

Beskrivelse av Forsvarets seniorforbunds oppgaver, hva har vi oppnådd og hva gjør vi for deg som medlem er nærmere beskrevet i vedlegget under.

Dokumenter

Aktivitetskalender