Forsvarets seniorforbund - Om oss

HVA ER VI

 • Forsvarets seniorforbund (FSF) er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon for og av pensjonister med tilhørighet til forsvarssektoren.
 • FSF er en sentral samfunnsaktør som påvirker myndighetene i eldrepolitikk og pensjonsspørsmål, og en lokal møteplass for sine medlemmer.
   
 • FSF er i praksis forsvarssektorens pensjonistforening, og inngår i Forsvarssjefens personellpolitikk, men er selvstendig i forhold til Forsvaret.
   
 • FSF er et faglig kompetansesenter for pensjonsspørsmål og en kunnskapsformidler om pensjon, med særskilt innsikt i forsvarsansattes bakgrunn.
   
 • FSF kan bedre enn noen annen seniororganisasjon kople kunnskap om Forsvaret, innsikt i forsvarspersonells situasjon og kjennskap til statspensjon.

.

HVEM ER VI

 • Seniorer fra hele forsvarssektoren; militære og sivile, så vel som livsledsagere og etterlatte. Vi er hovedsakelig i aldersgruppen fra 50 år og oppover.

 

HVOR ER VI

 • FSF er en landsomfattende organisasjon med forbundskontor i Oslo og 39 lokale avdelinger, på steder med tidligere eller nåværende forsvarsaktivitet.

Link til avdelinger

.

HVA GJØR VI

 • FSF forsvarer medlemmenes interesser særlig knyttet til opparbeidede pensjonsrettigheter, og tilbyr medlemmene faglige råd og sosiale aktiviteter.
   
 • FSF fremmer eldrepolitiske interesser på de økonomiske, sosiale og kulturelle områder, og arbeider for å styrke åpensjonistenes stilling i samfunnet.
   
 • FSF har drøftingsrett med regjeringen, og påvirker seniorers anliggender bl.a. i statsbudsjettet og trygdeoppgjøret, og gjennom høringer.
   
 • FSF deltar i politiske debatter og prosesser både sentralt og og lokalt, og sammen med andre, inkl. deltakelse i kommunale eldreråd.
   
 • FSF arbeider for å styrke Forsvarets stilling i samfunnet, og er engasjert i å frembringe og formidle lokal militærhistorisk kunnskap og tradisjon.
   
 • FSF samarbeider nært og godt med Statens Pensjonskasse (SPK), og deltar regelmessig med orienteringer på Forsvarets pensjonistkurs.
   
 • FSF er en pensjonsfaglig ressurs for sine medlemmer, er rådgiver i pensjonsspørsmål for Forsvarssjefen, og er pådriver overfor sentralforvaltningen.
   
 • FSF arrangerer lokale møter i avdelingene rundt om i landet, med tilbud om ulike sosiale aktiviteter og nyttig rettighetsinformasjon.

 

HVA TILBYR VI

 • FSF bidrar til å fremme og forsvare forsvarsseniorenes interesser, til å sikre deres opparbeidede rettigheter og motvirke uønskede reformer.
   
 • FSF formidler nøkkelinformasjon særlig om pensjonsspørsmål, og tilbyr kunnskap gjennom sine kanaler, inkl. web, medlemsblad og møter.
   
 • FSF tilbyr det enkelte medlem individuell hjelp og veiledning omkring pensjonsspørsmål, inkl. kontakt med Statens Pensjonskasse (SPK).
   
 • FSF representerer en tyngde både i kraft av sin størrelse,sin kompetanse og sitt engasjement, som samlet sett gir innflytelse og resultater.
   
 • FSF tilbyr et godt sosialt fellesskap i aktive avdelinger, som en møteplass for samvær med gamle kolleger og andre likesinnede.
   
 • FSF til en rekke aktiviteter, inkl. medlemsmøter og reiser, samt sitt medlemsblad og medlemsfordeler hos flere leverandører.