Forbundets landsstyre

Forbundets landsstyre består av 13 medlemmer. De er valgt på Landsmøtet 8-10 mai  2017 for en periode på 2 år.

Leder, Nestleder, Forbundssekretær, Organisasjonssekretær og Kasserer velges på Forbundets Landsmøte. De 8 siste faste styremedlemmene velges også på Landsmøtet og representerer hver sin region.

I tillegg velges det 8 varamedlemmer etter samme prinsipp som for de 8 faste medlemmene i Landsstyret.

Landsstyret består av

 

Leder   Geir Anda.

Nestleder  Per Anders Volden.

Forbundssekretær Iren Isfeldt.

Organisasjonssekretær  Tom Schrøder 

Kasserer  Svein Runar Haugen.

Fra region 1:   Øystein Figenschau.    Vararep  Jan Næss.

Fra region 2:   Per-Erik Eriksen.  Vararep Inger Johanne Jentoft.

Fra region 3:   Arne Gunnar Thingstad.  Vararep  Trond Amundsveen.

Fra region 4:   Aage Willy Jonassen.  Vararep  Nora Julie Wiken.

Fra region 5:   Arne Bigseth.    Vararep  Kjell Johan Eriksen.

Fra region 6:   Ove Aardal.  Vararep  Hans Sigurd Iversen.

Fra region 7:   Tom Geir Ludt Svendsen.  Vararep  Gunnar Husby Gundersen.

Fra region 8:   Stein Magnar Gundersen. Vararep Britt Tove Berg Brestrup.