Landsstyremøte 4/2018

Dato: 20. november 2018 - 22. november 2018 10:00 - 10:00

Color Line,  Oslo - Kiel t/r

Start kl 1000 den 20 nov.  Se detaljer i eget skriv til landsstyremedlemmene med varsel om møteinnkalling, agenda og detaljer om tidspunkt.

Color Line 1.jpg

Aktivitetskalender