Landsstyremøte 18.-19. mars 2019

Dato: 18. mars 2019 - 19. mars 2019

Årets andre landsstyremøte skal blant annet sakbehandle innkomne forslag fra avdelinege til Landsmøte 2019.