Om avdelingen

FSF-Stavern

Vi har i dag 126 medlemmer.

Kontorlokalene våre er i 2. etasje i Kadettbrakka på Fredriksværn verft.  Der har
vi også styremøte vanlivis hver første mandag i måneden i vår- og høstsesongen, og i
tillegg ekstra styremøter når enkelte saker krever det.

Vi bruker å lage et vår- og høstprogram med medlemsmøter med aktuelle og gode foredragsholdere.  Oppmøtet er varierende og vi ønsker selvsagt større deltagelse på møtene, foredragsholderne fortjener det.

Medlemsmøtene holdes i «Skolebygget» til Justissektorens kurs og øvingsavdeling (JKØ) i øvre leir.  Der kan vi ofte benytte foredragssalen som er moderne utstyrt og har god plass.  Etter foredraget er det sosialt samvær i et av klasserommene med kaffe og rundstykker til en rimelig pris.  Her blir det også gitt informasjon om aktuelle foreningsaker.

Vi arrangerer vanligvis enten en vår- eller høsttur.  Julebord og årsmøte holdes som oftest i «Befalsmessa».  I disse månedene er det ikke medlemsmøter.  I juni forsøkes avholdt en grillaften hvert år.