Om avdelingen

Velkommen til Forsvarets seniorforbund avdeling Horten

Forsvarets Pensjonistforening Horten (FP Horten), som på landsmøtet 8. juni 2011 skiftet navn til Forsvarets seniorforbund avdeling Horten, ble stiftet 14 september 1984, og organiserer personer som får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret, deres ektefelle eller samboer, etterlatte ektefelle eller samboer og ansatte i Forsvaret som har 5 år eller mindre igjen til aldersgrensen.

Foreningens medlemstall teller ca.450 medlemmer. Blant medlemmene er det også pensjonerte arbeidstakere fra tidligere Marinens Hovedverft (fram til 30 nov 1973), og arbeidstakere fra tidligere Horten Flyfabrikk (fram til 1 oktober 1965).

Foreningen har normalt 3 medlemsmøter første, og 3 medlemsmøter siste halvår. I tillegg kommer årsmøte i februar, og julemøte (julebord) i desember. Møtedato er første mandag i måneden, og møtested er Horten Eldresenter. Vi ordner med kåsør/foredragsholder eller underholdning, og det blir som oftest servert snitter og kaffe. Dette har i mange år vært gratis for medlemmene, men nå koster det kr 50 for serveringen.
Som avslutning har vi en enkel utlodning. Frammøte varierer, men vanligvis er det ca 70 – 90..

Hver annen tirsdag kl 1100-1300, vår, høst og vinter, har vi kaffetreff i kantina på Marinemuseet. Da serverer vi kaffe og noe å bite i til medlemmer som stikker innom. Serveringen koster kr 20, og antallet som stikker innom varierer, ca 25 – 35.

Foreningen arrangerer årlige turer og teaterbesøk mm, og dette er meget populært. Vi har vanligvis to dagsturer, èn 2-3 dagers og èn 5-7 dagers tur, pluss 1-2 teaterturer. Pågangen er stor, og det er aldri problemer med å fylle opp èn buss, av og til må vi ha to. På langturene bruker vi bare å ha èn buss, men der er det som regel lange ventelister.

forsidebilde.jpg