ÅRSMØTE 2018 FSF AVDELING VÆRNES - PÅ HUSET.

Dato: 20. februar 2018 12:00 -

Saksliste: 1. Konstituering 2. Behandle årsberetningen 3. Behandle regnskapet med revisjonsberetning 4. Behandle innkomne forslag 5. Fastsette medlemskontingent for inneværende år. 6 .Behandle og godkjenne handlingsplan m/budsjett. 7. Foreta valg. Underholdning av Runa og Rolf Åge Berg. Servering av gratis pizza og mineralvann. Sakspapirene fremlegges kl 11.30. Styret ønsker vel møtt.