FSF - Værnes

Headingbilde_vaernes.jpg

Velkommen til FSF-Værnes

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund. Hos oss vil du møte mange tidligere kollegaer og forsvarsinteresserte hvor du også vil kunne knytte nye bekjentskaper. Vi har aktiviteter av forskjellige slag og deltar aktivt mot kommune og fylke for din sak.

Nytt fra oss

 • Vårsesongavslutning

  06. juni 2018

  Vårsesongen ble avsluttet 5 juni med bingo. Denne gang var premiene gavekort fra Torgkvartalet. Bildet viser de glade vinnerne. Nå tar avdelingen sommerpause. Oppstart til høsten blir 4 september på Huset, da blir temaet musikalsk quiz. Medlemsnytt som bl a vil vise høstens program sendes ut på sensommeren. Styret vil takke medlemmene for oppmøtet i vårens arrangement og ønske alle en riktig god og varm sommer.

 • Markeringen av frigjørings- og veterandagen 8 mai.

  10. mai 2018

  Allsang med "No livnar det i lundar" innledet vår markering av frigjørings- og veterandagen. Tidligere på dagen hadde allerede medlemmer bivånet HV-12s oppstilling og flaggheising kl 08.00 med etterfølgende servering i mannskapsmessa av kaffe og kaker samt utdeling av medaljer til veteraner. Ole Myrbekk orienterte blant annet om lederkonferansen nettopp avholdt på Gran i Hadeland ( jfr forrige artikkel ) og at styret har bevilget 2000 kr til gjenoppbyggingen av den nedbrente gapahuken i Monsberga friluftsområde.

  Flere av medlemmene, oppvokst på forskjellige steder i landet, tok oss med på erindringer av sine opplevelser under krigen. Her kom det fram f eks opphold i gjødselskjeller under bombetokt veldig nært, angrep fra jagerfly, bortvising av egne hjem, eksplosjonen i Filipstadkaia i Oslo med 120 omkomne, stenging av skoler og dermed liten skolegang og å ha vært i rettsalen ifm rettsaken til Henry Rinnan i Trondheim. Takk for interessante innlegg.

 • Lederkonferansen 2019

  05. mai 2018

  Lederkonferansen ble gjennomført på Sanner hotell på Gran i Hadeland 2. - 4. mai. Vi var godt representert med 3 deltakere, Ole Myrbekk som leder, Annbjørg Jullum i valgkomiteen og Arne Thingstad som regionrepresentant. Innledningsvis fikk lederne påfyll fra Forsvaret v/sjef FST, GL Erik Gustavson vedrørende status, utvikling og utfordringer for Forsvaret, fra Forbundskontoret med fokus på organisasjon, utkast til nye vedtekter, utfordringer/satsingsområder og medlemsstatus/medlemsutvikling. Deretter ble fokus rettet mot hovedtema for konferansen som var å rekruttere og beholde medlemmer. Ole Myrbekk hadde et foredrag om hvordan rekruttering gjøres hos oss. Gruppearbeid regionvis for å finne tiltak både sentralt og lokalt for rekruttering/medlemspleie ble gjennomført. Vi hadde også en flott jubileumsmiddag for å markere FSF 35 år. 

 • Foredraget fra Stjørdal lensmannskontor

  29. april 2018

  Svein Erik Gjølmesli holdt et meget intressant foredrag for våre medlemmer. Og det var tydelig at hans tema om politiets arbeid var av stor interesse, det var 46 medlemmer til stede, meget bra!

  Gjølmesli snakket både om politireformen generelt, og om de mange utfordringer som politiet står ovenfor. I Værnesregionen legges kontorene på Frosta, i Meråker, Selbu, Tydalen og Malvik ned, og isteden opprettes det politikontakter i disse kommunene. Politiet på Trondheim lufthavn har blitt opprettet som en egen tjeneseenhet. Gjølmesli snakket naturligvis også om de utfordringer som finnes innenfor vår egen kommune. Stjørdal er en trygg kommune å bo i, men i den siste tiden har en ungdomsgjeng forvoldt en del hærverk og skader i våre nærområder, blant annet ved at en stor flott gapahuk i det gamle militære området i Monsberga har blitt nedbrent. Politiet har stor tro på at disse sakene vil bli oppklart i nær framtid. Vi takker Svein Erik Gjølmesli nok en gang for hans engasjerende foredrag for lyttende pensjonister.

Aktivitetskalender