Medlemsmøte

Dato: 14. november 2019 00:00 -

i Hornemansgården kl 11.00

Foredrag ved leder for Nidarosdomens Restaureringsarbeider.

Tema: Erfaringer, status og nye utfordringer.

 

Servering, åresalg.