MUSEUMSBESØK

Dato: 14. juni 2018 11:00 -

Besøk ved Folkemuseet på Sverresborg.

Det blir informasjon/omvisning/bespisning.