MEDLEMSMØTE

Dato: 15. mai 2018 11:00 -

På vanlig sted i Hornemansgården (Kongens gt.7)

NB! Merk datoen!

Foredrag ved Fylkesrådmannen i detnye fylket, Odd Inge Mjøen om  "erfaringer/utfordringer idet nye Trøndelag".

Etter foredraget blir det en enkel servering, åresalg og eventuelt.