MEDLEMSMØTE

Dato: 12. april 2018 11:00 -

På vanlig sted i Hornemansgården (Kongens gt.7)

Foredrag om Karolinernes angrep på Trøndelag for 300 år siden ved Frode Lingjerdet, førstekonsulent ved Rustkammeret.

Etter foredraget blir det enkel servering, åresalg og orienteringer.