MEDLEMSMØTE

Dato: 10. mars 2018 00:00 -

På vanlig sted i Hornemansgården (Kongens gt.7)

Det blir underholdning med sang/musikk/humor ved Seniorvarietegruppen fra Stjørdal Seniorforum.

Ellers vanlige medlemsmøteaktiviteter.