Status og utfordringer i Sjøforsvaret

Tirsdag 20. mars 2018 kl. 1830 ved Luftkrigsskolen holder kontreadmiral Nils Andreas Stensønes foredrag i Trondheim Militære Samfund med tema: Hvordan slår to-prosentmålet ut for Sjøforsvaret?

Foredraget er gratis og åpent for alle.

Foredraget etterfølges av Erter, kjøtt og flesk-middag kl 1930 for påmeldte medlemmer

Kan Norge ta risikoen med å anskaffe kun fire ubåter og ikke seks? Er antallet havgående kystvaktfartøy tilstrekkelig? Hvordan skal den manglende NH-90 dekning på de havgående fartøyene dekkes? Hva er statusen på områdeluftvern for Sjøforsvarets kritiske infrastruktur på land og i havområdene?

Dette er noen av utfordringene som blir berørt i foredraget.

 Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes har variert bakgrunn fra Sjøforsvaret, hvor han innledningsvis i sin karriere tjenestegjorde som nk på MTB, skipssjef, divisjonssjef og skvadronssjef i MTB-våpenet. 

Han har også vært prosjektkoordinator for eskortefartøy, leder for Fregatt-prosjektet, stabssjef og nestkommanderende i FLO/maritime kapasiteter, tjenestegjort som stabssjef i Norwegian Task Group (NorTG), midlertidig beordret som sjef for Kysteskadren, sjef for NATOs stående flåtestyrke, Standing Naval Maritime Group 1 (SNMG 1).

Stensønes ble utnevnt til flaggkommandør og beordret til stillingen som stabssjef i Sjøforsvarsstaben 1. juli 2014, og 18. mars 2016 ble han utnevnt til kontreadmiral og beordret til stilling som sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter. 

Stensønes tiltrådte stillingen som sjef for Sjøforsvaret 16. august 2017.

 

Erter, kjøtt og flesk-middag.  

Påmelding skjer ved innbetaling til TMS’ konto 0540 08 38951 innen torsdag 15. mars.

Medlem og ledsager  pr. pers     kr 400,-

Medlem i støtteforening        kr 450,-

    

 

Foredrag200318 (1).jpg