INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Til alle medlemmer

Du innkalles med dette til årsmøte i Forsvarets Seniorforbund Avdeling Trondheim torsdag 8 februar kl. 1100 i Hornemansgårdens festsal.

Gudmund Beitland

leder

Av sakene som behandles er: Årsberetning 2017, Regnskap 2017 og Valgkomiteens forslag til ny styresammensetting.

Se forøvrig sakslisten som er omtalt under kalenderen.

Vel møtt!

Hornemansgården.jpg