Medlemstreff

Dato: 24. april 2019 19:00 - 21:30

Tema er fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er et slags testamente som angir hvem som skal representere dine interesser når du selv ikke lenger er i stand til det. Foredragsholder er juridisk rådgiver Line Moe Hansen fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Bevertning.

Utlodning.