Medlemsmøte

Dato: 24. april 2018 19:00 - 21:30

Tema ikke fastsatt ennå.

Bevertning og sosialt samvær.

Utlodning.