Årsmøte

Dato: 20. mars 2018 19:00 - 21:30

Vanlige årsmøtesaker.

Bevertning og sosialt samvær.

Utlodning.