Aktivitetsplan for andre halvår 2017 og første halvår 2018

Det er laget en aktivitetsplan som gjelder for andre halvår av 2017 og første halvår av 2018.

Planen inneholder en oversikt over møtevirksomheten samt turer mm.

For å komme til plandokumentet trykk på linken nedenfor.

Dokumenter