FSF avd. Ørland, medlemstur til Østersund

Dato: 29. august 2018 - 31. august 2018 09:00 - 23:00

Alle vil på en eller annen måte få informasjon om turen, enten e-mail, sms eller per post. Informasjonen på denne internettsiden kommer som suplpement og en påminder.