Årsmøte

Årsmøte i bygning 24 på Rinnleiret kl 1300.