Årsmøte FSFITR

Dato: 15. februar 2018 18:00 - 21:00

Varsel om årsmøte 2018.

Varsel om ordinært årsmøte torsdag 15. februar 2018 kl 1800 på Forsvarsmuseet. Varselet er også sendt i posten.
Vedlagt utsendte varsel med ytterligere opplysninger.

okaill

Vedlegg

fullsizeoutput_1f7.jpeg